Dom > Novice > Vsebine

Kakšna so redna vzdrževanja sistema za proizvodnjo dušika?

Mar 13, 2021

Dnevno vzdrževanje zračnega kompresorja:

(1) Izpraznite cev za olje in plin: Pred zagonom naprave malo odprite izpustni ventil za olje in plin, da odteče kondenzirana voda, ko se stroj ustavi, in jo takoj zaprite, ko izteka mazivno olje.

(2) Preverite nivo olja: nivo olja mora biti nad alarmno črto.

(3) Preverite spremembe temperature izpušnih plinov, temperature mazalnega olja, temperature motorja in drugih parametrov med obratovanjem zračnega kompresorja.

(4) Preverite tesnjenje cevovoda in ali so spoji cevi ohlapni.

(5) Ali se med delovanjem zračnega kompresorja sliši nenormalen zvok.


Dnevno vzdrževanje filtra:

(1) Preverite, ali odtočni ventil na dnu filtra deluje pravilno.

(2) Preverite, ali je merilnik diferenčnega tlaka filtra v običajnem položaju prikaza.


Dnevno vzdrževanje opreme za proizvodnjo dušika:

(1) Ali je ročno upravljani ventil občutljiv in normalen.

(2) Preverite, ali je vrednost tlaka dvojnega dela na nastavljeni vrednosti.

(3) Preverite, ali je prikaz števca normalen.

(4) Preverite, ali je v dušilcu črni prah.